De Ce Aliyah?

Aliyah este întoarcerea poporului evreu pe un pământ de care au fost separați acum vreo două mii de ani. De atunci, în fiecare an, toastul de Paște, „Anul viitor la Ierusalim” și-a exprimat această speranță și vis. Am fost chemați să ajutăm din mai multe motive ...

Website Transparent background

‘Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta’’

Geneza 12: 1-2a

Geneza 12: 1-2a este una dintre primele versuri din multe din Biblie care indică că Dumnezeu a avut și încă are o relație și un scop special pentru poporul evreu. Au fost destinate să primească revelația lui Dumnezeu și să fiu o lumină pentru lume. Ca parte a acestui scop, li s-a dat un teren pe care să-l numească al lor. Dumnezeu i-a iubit și i-a asigurat că, chiar dacă ar fi neascultători și aruncați în exil, El îi va aduce în cele din urmă înapoi.

Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră.”.

Ezechiel 36:24

Olim

Imigranți evrei la Israel - cei care fac Aliyah.

Oleh

La singular, un immigrant masculin.

Olah

La singular, o femeie imigrantă.

Isaia declară chemarea lui Dumnezeu către neamuri pentru a ajuta la întoarcerea poporului evreu spunând:„Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, voi face neamurilor semn cu mâna şi-Mi voi înălţa steagul spre popoare; ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în braţele lor şi vor duce pe fiicele tale pe umeri.(Isaia 49:22). Apostolul Pavel mai indică faptul că neamurile sunt îndatorate față de poporul evreu în timp ce el scrie

„...pentru că, dacă neamurile au avut şi ele parte de binecuvântările duhovniceşti ale acestora, la rândul lor şi ele ar trebui să-i slujească cu binecuvântări materiale. Din recunoștința noastră pentru binecuvântările spirituale primite de la poporul evreu, Biserica ar trebui să contribuie la satisfacerea nevoilor lor practice ”

Romani 15:27