Neem contact met ons op

Stuur een bericht

23

Typ uw e-mailadres over in het tweede vakje om te bevestigen.

Volg ons op Instagram

Ebenezer Operatie Exodus

 

Postbus 3084
4200 EB Gorinchem, Nederland

+31 (0)85-4001002
info@ebenezer.nl

Wordt een Sponsor

Uw giften, in Nederland, ontvangen wij graag op het volgende rekeningnummer,
IBAN: NL42 INGB 0007 6201 66.

Maakt u giften over van buiten Nederland gebruik dan het rekeningnummer,
BIC: INGBNL 2A

Onder vermelding van de naam: STICHTING EBENEZER NEDERLAND,

met als vestigingsplaats: HOORNAAR ( NL).

Het fiscale nummer van de stichting is: RSIN 811226232

Het KvK nummer is : 30152100

Voor verdere informatie over onze stichting, ook in het kader van de ANBI-regelingen
verwijzen wij u naar de website van het Register Goede Doelen van het CBF:
https://www.cbf.nl/organisatie/ebenezer-operatie-exodus

Ook kunt u onderstaande documenten downloaden.

Statuten Ebenezer Operatie Exodus 

Beleidsplan

Jaarrekening

Privacy Verklaring, Gedragscode en Klachtenprocedure

Privacy Verklaring, Gedragscode en Klachtenprocedure

De St. Ebenezer Operatie Exodus Nederland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Verder wil St. Ebenezer Operatie Exodus zorgvuldig omgaan met de personen waar zij mee te maken heeft. De manier waarop wij dat doen hebben wij vastgelegd in onze Gedragscode.

Tevens willen wij aanspreekbaar zijn op ons gedrag en hiervoor hebben wij een Klachtenprocedure.

Zowel onze Privacy Verklaring, onze Gedragscode, als onze Klachtenprocedure staan beschreven in het document PrivacyVerklaring + Gedragscode Klachtenprocedure – maart 2021

Dit document kunt u hier downloaden.