Woordenlijst

Alijah עליה

Alijah is het woord voor de immigratie van Joodse mensen uit de diaspora naar het Land Israël. Het woord betekent in het Hebreeuws 'opgaan' en wordt gedefinieerd als 'omhoog gaan' - op weg gaan naar Jeruzalem.

 

 

Ebenezer Noodfonds Internationaal (EEFI)

Een internationale Christelijke organisatie die samenwerkt met het Joods Agentschap van Israël om Joodse mensen te helpen naar Israël terug te keren. Het woord "Ebenezer" betekent "steen van hulp" in het Hebreeuws (I Samuel 7:12). "Tot nu toe heeft de Heer ons geholpen" is het getuigenis van EEFI.

Diaspora תפוצה

Met betrekking tot het Joodse volk; 1. De verstrooiing van het Joodse volk naar landen buiten hun Verbonds (beloofde) Land. 2. Het Joodse volk dat in landen buiten Israël woont. 3. Alle andere landen van de wereld tezamen, naast Israël, waar het Joodse volk verstrooid is geweest: "de terugkeer van de Joden uit de Diaspora".

Ebenezer Operatie Exodus

Een andere naam voor Ebenezer Noodfonds, die het operationele doel aangeeft: Het aanmoedigen en helpen van het Joodse volk om terug te keren naar het Land Israël vanuit alle naties, en het verkondigen van Gods Koninkrijksdoelen voor hun terugkeer.

 

Sefardische Joden (Sefardim)

Letterlijk "Spaanse Joden", verdreven en wijd verspreid van het Iberisch Schiereiland (Spanje en Portugal), wordt "Sefardisch" soms in ruimere zin gebruikt om te verwijzen naar elke Jood van niet-Ashkenazische achtergrond. Sefardim vormen de op één na grootste groep van het wereldwijde Jodendom.

 

Wet van Terugkeer

Wetgeving die Joodse mensen het recht geeft op begeleide immigratie en vestiging in Israël, alsook op automatisch Israëlisch staatsburgerschap. Deze rechten gelden ook voor een kind van een Jood, een kleinkind van een Jood, een echtgenoot van een Jood, de echtgenoot van een kind van een Jood en de echtgenoot van een kleinkind van een Jood.

vSU

De "voormalige Sovjet-Unie" (Rusland en alle andere republieken die in 1991-92 onafhankelijk zijn geworden van de Sovjet-Unie).

Oliem (meervoud), Oleh (enkelvoud m.) עולה, Olah (v. enkelvoud)

De Hebreeuwse woorden voor Joodse mensen die naar Israël immigreren.

Repatrianten

Joden die zich voorbereiden op het maken van Alijah of Alijah hebben gemaakt.

Askenazische Joden (Asjkenazim)

Letterlijk "Duitse Joden", die ook migreerden om gemeenschappen te vormen in Hongarije, Polen, Rusland, Oost-Europa en elders. In ruimere zin kan "Asjkenaziem" verwijzen naar elke Jood met een Europese achtergrond. Ongeveer 80% van de Joden wereldwijd zijn Asjkenazisch.

Nefesh B’Nefesh נפש בנפש

Een Joodse Alijah-organisatie, voornamelijk werkzaam in Noord-Amerika en Engeland, die immigratie naar Israël aanmoedigt. NBN chartert Alijah groepsvluchten en tracht Alijah te vergroten door het verwijderen van obstakels die potentiële Oliem in de weg staan.

 

Joods Agentschap voor Israël (JA)

Het JA, dat nauw verbonden is met de Israëlische regering, heeft 3 miljoen Joodse mensen geholpen Aliyah te maken en te integreren in het Israëlische leven. De JA is de enige juridische entiteit buiten Israël die een individu kan machtigen om Aliyah te maken, in overeenstemming met de Israëlische wet van terugkeer.

 

Sochnut

Synoniem met de JA, Sochnut heeft kantoren in de hele vSU, en verzorgt over het algemeen vluchten voor Joden die Alijah maken. Ebenezer Operatie Exodus werkt samen met Sochnut - "vissen" naar Joodse mensen die zullen terugkeren naar Israël, zorgen voor vervoer naar luchthavens, en geven van andere middelen van steun.

Klitah

Klitah betreft de absorptie van Oliem nadat zij in Israël zijn aangekomen. Het omvat alle aspecten van de integratie in de samenleving, met inbegrip van het leren van Hebreeuws, het vinden van werk en huisvesting, de inschrijving op school en het dienen in het Israeëlische Leger (IDF).

Shaliach, Shlichim (meervoud)

Vertegenwoordigers van het Joods Agentschap buiten Israël, die informatie en bijstand verstrekken aan hen die geïnteresseerd zijn in het maken van Alijah.

Eretz Israel ארץ ישראל

Hebreeuws voor "het land van Israël".

JOINT

Een Amerikaans-Joodse liefdadigheidsinstelling die op grote schaal humanitaire hulp aan Joden in de gehele vSU financiert. JOINT werkt nauw samen met Chesed.

Chesed (Hebreeuws voor "Genade") חסד

Een Joodse liefdadigheidsinstelling die in de gehele vSU op grote schaal werkt aan de oprichting van Joodse gemeenschapscentra. Chesed doet een geweldig werk onder de oudere Joden.