Unul dintre obiectivele noastre este de a promova o înțelegere în Biserică a semnificației poporului evreu în scopurile eterne ale lui Dumnezeu.

Că Aliyah este sfânt și o împlinire a profeției biblice.

Aliyah sau revenirea poporului evreu în Țara din care au fost alungați este probabil cel mai uimitor miracol al secoluluiXX.

Faptul că profeții evrei au prezis-o cu mii de ani în urmă este și mai uimitor - ne spune Ezechiel - „Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră.”. (Ezechiel 36:24).

A existat o împlinire inițială a acestui lucru după exilul babilonian și una mult mai cuprinzătoare în secolul20, la 14 mai 1948, când Israelul a devenit din nou un stat politic.

Isaia întreabă: ‘Se poate naşte oare o ţară într-o zi? Se naşte un neam aşa dintr-odată? ’(Isaia 66: 8). Și totuși s-a întâmplat în timpurile moderne.

Că Biserica este chemată să binecuvânteze și să ajute poporul evreu.

Isaia ne spune că neamurile ar fi chemați să ajute la marea întoarcere spunând: „Așa spune Domnul Dumnezeu: Iată, voi face neamurilor semn cu mâna şi-Mi voi înălţa steagul spre popoare; ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în braţele lor şi vor duce pe fiicele tale pe umeri.”(Isaia 49:22).

Apostolul Pavel mai indică faptul că neamurile sunt îndatorate poporului evreu. El scrie „... dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti.” (Romani 15:27).

Dacă Biserica este mandatată să slujească tuturor popoarelor, cu siguranță acestea ar trebui să asigure poporul evreu.

De ce restaurarea Israelului este importantă pentru Dumnezeu.

Inima lui Dumnezeu este de a restabili poporul evreu și a trăi în țara care le-a fost făgăduită este o parte esențială și integrantă a acestui lucru.

Ezechiel ne spune că, deși inima lui Dumnezeu a fost să readucă poporul evreu în țara lor, nu a fost de dragul lor ci de a justifica Sfințenia Numelui Său.

De aceea, spune casei lui Israel: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfânt...!’’ (Ezechiel 36:22)

Dumnezeu făgăduise să aducă Israelul înapoi și El nu va fi numit un spargător de promisiuni.

Profetul Ieremia exprimă astfel dragostea lui Dumnezeu pentru poporul Său:

 

„Te iubesc cu o iubire veşnică,
De aceea îţi păstrez bunătatea Mea!
Te voi aşeza din nou, şi vei fi aşezată din nou, fecioara lui Israel!
Te vei împodobi iarăşi cu timpanele tale
Și vei ieşi în mijlocul jocurilor voioase.
Vei sădi iarăşi vii pe înălţimile Samariei;
Cei ce le vor sădi le vor culege şi roadele.
Căci vine ziua când străjerii vor striga pe muntele lui Efraim:
‘Sculaţi-vă să ne suim în Sion,
La Domnul Dumnezeul nostru!
Ieremia 30:3-6

Teologia de înlocuire este o eroare

Din păcate, nu toți cei din Biserică cred că Israelul este semnificativ. Unii susțin o teorie numită Teologia înlocuirii, ceea ce înseamnă că Dumnezeu a înlocuit poporul evreu cu Biserica pentru a-și îndeplini scopurile pe pământ.

Cu toate acestea, apostolul Pavel declară că aceasta este o eroare atunci când spune: „Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său, pe care l-a cunoscut mai dinainte.” (Romani 11: 2), adică poporul evreu.