Ett av våra mål är att verka för en förståelse i Kyrkan för det judiska folkets betydelse för Guds eviga syften.

Att Aliyah är heligt och ett uppfyllande av bibliska profetior.

Aliyah, eller det judiska folkets återvändande till Landet som de förvisades från är förmodligen nittonhundratalets största mirakel. Det faktum att hebreiska profeter förutsade detta för tusentals år sedan är ännu mer otroligt - Hesekiel skriver - “För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land.” (Hesekiel 36:24) En inledande uppfyllelse av detta skedde efter den Babylonska exilen och en mycket mer omfattande skedde på nittonhundrataletden 14 maj 1948när Israel blev en politisk stat ännu en gång. Jesaja frågar: “Kan ett land komma till liv på en enda dag, eller ett folk födas på ett ögonblick?” (Jesaja 66:8)

Och ändå ägde det rum i modern tid.

Jesaja berättar för oss att hedningarna skulle kallas att hjälpa till i det stora återvändandet och skriver: “Så säger Herren Gud: Se, jag ska lyfta min hand till folken, resa mitt baner för hednafolken. Då ska de komma med dina söner i sin famn och bära dina döttrar på sina axlar.” (Jesaja 49:22) Aposteln Paulus indikerar också att hedningarna står i skuld till det judiska folket. Han skriver “...för om hedningarna har fått del i deras andliga goda, så är de också skyldiga att betjäna dem med sitt andliga goda.” (Romarbrevet 15:27) Om Kyrkan har fått i uppdrag att betjäna alla människor så ska de självklart betjäna det judiska folket.

Varför återupprättandet av Israel är viktigt för Gud.

Det ligger på Guds hjärta att återupprätta det judiska folket och att leva i det land som lovats dem är en viktig och väsentlig del av det.

Hesekiel talar om för oss att även om Guds hjärta är att återföra det judiska folket till sitt land, är det inte för deras skull utan för Hans heliga namns skull.

“Säg därför till Israels hus: Så säger Herren Gud: Det är inte för er skull jag gör det, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namn… "(Hesekiel 36:22)

Gud har lovat att föra Israel tillbaka och han bryter inte sina löften.

Profeten Jesaja uttrycker Guds kärlek till sitt folk så här:

…med evig kärlek har jag älskat dig,

Därför låter jag min nåd bli kvar över dig,

Och du ska bli upprättad, du jungfru Israel.

Än en gång ska du ta din tamburin och dra ut i dans

Bland dem som är glada.

Än en gång ska du plantera vingårdar på Samariens berg,

Och de som planterar ska själva njuta av frukten.

För det kommer en dag då väktar ropar på Efraims berg:

Kom, låt oss dra upp till Sion

, till Herren vår Gud.”

Jeremia 31:3-6

Att ersättningsteologi är felaktig.

Tyvärr tror inte alla i Kyrkan att Israel har någon särskilt viktig plats. En del stöder en teori som kallas Ersättningsteologi, vilket innebär att Gud har ersatt det judiska folket med Kyrkan för att fullfölja Hans syften på jorden.

Men aposteln Paulus talar om att det är felaktigt när han säger: “Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. (Romarbrevet 11:2) och syftar på det judiska folket.