Vilka vi är

Vår vision är att vara Herrens tjänare och förebedjare för att hjälpa det judiska folket att återvända till Israel från alla nationer - och att förkunna Guds syften med deras återvändande.

Vår verksamhet utformades under en bönekonferens i Jerusalem under Gulfkriget 1991. Konferensens ledare upplevde att Gud sade att tiden nu var inne för att hjälpa det judiska folket att återvända hem.

Så startade vår verksamhet och det har fortsatt...

Aliyah innebär återvändandet av det judiska folket till ett land som de skingrades från för ungefär två tusen år sedan. Sedan dess har Påskhälsningen varje år - ‘nästa år i Jerusalem’ - gett uttryck för hoppet och drömmen om att återvända.

Vi har kallats att hjälpa dem av flera anledningar …

Vi föddes genom bön och ledarskapet känner att bön har varit grunden för alla våra aktiviteter...

Vårt arbete går ut på att hjälpa så många judar som möjligt att invandra till Israel. Vi tillhandahåller också humanitärt bistånd där det behövs, samt finansiering och praktisk hjälp i Aliyah-processen...

Ett av våra mål är att främja en förståelse inom kyrkan för det judiska folkets betydelse i Guds eviga syften....