Wie Zijn Wij

Onze visie is om dienaren en voorbidders van de HEER te zijn, om het Joodse volk vanuit alle naties te helpen terug te keren naar het Land van Israël, en Gods Koninkrijks bedoelingen voor hun terugkeer te proclameren.

Onze bediening is ontstaan tijdens een gebedsconferentie in Jeruzalem gedurende de Golfoorlog in 1991. De leiding van de conferentie voelde dat God zei dat het nu tijd was om het Joodse volk te helpen naar huis te gaan.

Dit is hoe de bediening is begonnen en het is doorgegaan...

Alijah is de terugkeer van het Joodse volk naar een land waarvan ze zo'n tweeduizend jaar geleden werden gescheiden. Sindsdien wordt deze hoop en droom elk jaar tot uitdrukking gebracht in de Pesach verklaring: "Volgend jaar in Jeruzalem".

Wij zijn geroepen om te helpen om verschillende redenen...

Wij zijn geboren uit gebed en de leiding vindt dat gebed de basis moet zijn van al onze activiteiten...

Ons werk bestaat het helpen van zoveel mogelijk Joodse mensen om naar Israël te emigreren. Wij bieden ook humanitaire hulp waar nodig, en financiële en praktische hulp bij het Alijah-proces...

Eén van onze doelen is om in de Kerk begrip te kweken voor de betekenis van het Joodse volk in Gods eeuwige doeleinden....