Fundament Van Gebed

Vanaf de dag dat Ebenezer Operatie Exodus ontstond is het een voorbede bediening geweest met een profetische taak.

Na de wonderbaarlijke val van het IJzeren Gordijn, leidde de Heer ons van 1991-2000 om te bidden voor het Joodse volk van de voormalige Sovjet Unie en om hen per schip te helpen op hun reis naar huis in Israël. Het inzicht in Gods hart begon zich toen uit te breiden en begon een wereldwijde terugkeer van het Joodse volk naar Israël te zien(Aliyah in het Hebreeuws). Dit zou alleen kunnen gebeuren met gebed en voorbede.

'Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.'

Jesaja 62: 6-7

Voorbede is een gebed van identificatie.

Het is het verbinden door gebed met de zaak of personen waarvoor gebeden wordt. Het is reageren op de leiding van de Heilige Geest en je identificeren met wat in Gods hart is en met Zijn plannen. In feite zegt de Bijbel dat de bediening van Jezus op dit moment voorbede is: “Christus Jezus, die gestorven is - ja wat meer is, Die ook opgewekt is - Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit (voorbede doet).” (Romeinen 8:34).

Ook Daniël was een voorbidder. Hij zag in de profetie van Jeremia dat er spoedig een einde zou komen aan 70 jaar Babylonische gevangenschap, en daarom vereenzelvigde hij zich met het volk Israël en pleitte in gebed voor hun vrijheid en herstel (Daniël 9:1-3). Daniël begreep het hart van God, maar wist dat gebed nodig was om de profetie te vervullen. Jezus bevestigde dit toen Hij leerde dat bidden om Gods wil gedaan te krijgen ons doel moet zijn, zodat Hij verheerlijkt wordt (Matteüs 6:9-10).

Dokter Kingsley Priddy van het Bijbel College van Wales was een dierbare vriend van Gustav en en iemand die Ebenezer Operatie Exodus vele jaren in gebed ondersteunde. In een unieke brief over onze oproep om te bidden voor de terugkeer van het Joodse volk naar het Land Israël, schrijft hij:

"God, de Heilige Geest, is in 'Operatie Exodus' op een unieke wijze aan het werk. Het is de bediening van de Geest om een voorbede te doen voor de terugkeer van de Joden van over de hele wereld naar Israël”. Hoewel dit duidelijk in de Schrift is voorspeld en zeker in vervulling zal gaan, zal het niet automatisch gebeuren. God voorspelde door Jeremia dat de Joden na zeventig jaar uit Babylon zouden terugkeren, maar er was de voorbede van Daniël voor nodig toen die tijd kwam om de vervulling te brengen."

Dokter Kingsley Priddy

Dit is hoe de Heer ons geroepen heeft om te werken - om te staan op de beloften in Gods Woord over Israël en het Joodse volk en om te bidden voor de vervulling ervan. Daarom willen wij ons laten leiden door de Heilige Geest in toegewijd gebed en toegewijde voorbede voor Alijah.

 

Belangrijke Bijbelteksten

01

Jesaja 62:10

"Bereid de weg vrij voor het volk; verhoog, verhoog de gebaande weg; zuiver hem van stenen, steek een banier omhoog boven de volken, "

02

Jesaja 62:6-7

"Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde..."

03

Jeremia 32:41

"En Ik zal Mij over hen verblijden en hen goeddoen. En Ik zal en Ik zal in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel."

Onze richtlijnen voor effectieve bidstonden

Psalm 24:3-5

Voordat we samenkomen moeten we onszelf onderzoeken om te zien of er iets is wat we recht moeten zetten bij God of bij iemand anders.

Psalm 100:4

We beginnen met lofprijzing en gaan dan over in aanbidding.

Mattheüs 6:33 / 1 Petrus 5:6-7

We laten persoonlijke agenda's terzijde om de Heer te dienen in voorbede.

Kolossenzen 1:9, Romeinen 8:14

Wij nemen de tijd om naar de Heer te luisteren; wij laten ons leiden door de Heilige Geest over hoe te bidden.

1 Petrus 5:5

Wij hebben een erkende leider die gevoelig is voor de leiding van de Heilige Geest en wij onderwerpen ons aan zijn of haar leiderschap.

Filippenzen 2:9-11

Samen verklaren wij de Heerschappij van Jezus over onze gebedstijd.

1 Korintiërs 14:1

Wij zijn gevoelig voor de leiding van de Heer, maar ook moedig om te bidden, te profeteren of te delen als de Heilige Geest ons leidt.

Mattheüs 18:18-20

Ons gebed is effectief wanneer we in eenheid zijn.

Word deel van Ebenezer's Gebedsbediening

Als u mee wilt doen met onze gebedsbediening en een gebedspartner wilt worden, nodigen we u uit om contact met ons op te nemen.