Neem Deel In Gebed

Onze bediening is ontstaan in gebed en het leiderschap is van mening dat gebed de basis moet zijn van al haar activiteiten

'Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.'

Jesaja 62:6-7

Website Images-5

Alijah is Gods initiatief.

Hij is degene die het Joodse volk terugbrengt naar hun Land. De oproep van de Heer aan ons is om in gebed tussen het Joodse volk en God te staan voor de situatie waarin het Joodse volk zich over de hele wereld bevindt en hun droom om in Het Land te zijn dat God hen beloofde. Keer op keer hebben we situaties zien veranderen en problemen opgelost zien worden, doordat gebedspartners de hemel hebben opgeroepen om antwoorden te geven.

Er zijn veel verschillende stadia en wij zijn geroepen om elk stadium te bedekken in gebed, om zo de weg naar huis te openen voor Zijn Joodse volk (Jesaja 62:10). In deze snel veranderende tijden bidt ons wereldwijde netwerk van gebedspartners voor Joodse mensen in gebieden waar gevaar of onrust heerst en voor mensen die te maken hebben met ontberingen en extreme armoede. We moeten ook bidden voor transport en reizen naar Israël, inclusief dringende reisonderbrekingen, en nog veel, veel meer!

Alijah is actief, opwindend en wonderbaarlijk, en bidden voor Alijah is dat ook!

Gebedspartners

Sommige gebedspartners komen regelmatig samen in groepen om door de gebedsmaterialen te bidden, anderen bidden alleen thuis. Elk gebed speelt een sleutelrol in de voortdurende terugkeer van het Joodse volk naar Israël.

Naast het specifiek bidden voor degenen die Alijah maken, leidt de Heer ons ook om ons te concentreren op zaken als antisemitisme, het land Israël, en huidige en vroegere gebeurtenissen die Alijah vandaag de dag beïnvloeden. Internationale groepen zijn over de hele wereld bijeengekomen om te bidden, ook op plaatsen van gruweldaden zoals Auschwitz, waar enkele van de ergste gruweldaden ooit tegen het Joodse volk werden uitgevoerd. Dergelijke gebeden worden regelmatig op strategische plaatsen gehouden, als en wanneer de Heer leidt.

Om zo effectief mogelijk te zijn, structureren we de gebedsbediening door middel van regionale gebedsleiders, gebedsgroepen en een tweemaandelijkse 'Prayer Update', een brief die de aandacht vestigt op de meest belangrijke zaken. Daarnaast sturen we in urgente situaties gebedsnoden per email. Keer op keer hebben we deuren zien opengaan en problemen opgelost zien worden doordat onze gebedspartners deze zaken bij de Heer brachten.

Hier is een typische situatie die gebed nodig had:

Aida werd opgevoed door haar moeder en had geen idee van haar Joodse afkomst. Pas toen ze 35 was leerde ze over haar Joodse biologische vader en ontdekte ze dat ze een Israëlische broer en zussen had. Toen hun vader overleed, nodigden Aida's broers en zussen haar uit om naar Israël te komen en ze gaven haar zo'n warm welkom! Een paar jaar later moest Aida haar drie kinderen alleen opvoeden en leefde ze in zeer moeilijke omstandigheden. Ze wist van de mogelijkheid om Alijah te maken, maar een DNA-test om haar banden met haar Israëlische familie te bewijzen was erg duur, om nog maar te zwijgen van de andere kosten en praktische aspecten van een verhuizing naar een ander land. Het hele proces leek onmogelijk! Ebenezer Operatie Exodus gebedspartners over de hele wereld brachten dit gezin voor God in gebed - en al snel werden de nodige DNA-testen geregeld, werd er voor fondsen gezorgd,

kregen Aida en haar kinderen hun visa en zijn ze nu gelukkig in Israël!

Wereldwijde Gebedsnetwerk

Om meer te weten te komen en deel uit te maken van dit wereldwijde gebedsnetwerk dat actief is in meer dan 55 landen, nodigen wij u uit om op de knop hieronder te klikken.