Var Med I Bön

Vårt arbete föddes i bön och våra ledare anser att bön måste lägga grunden för allt vi gör.

‘På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro, och ge honom ingen ro förrän han upprättar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.’

Jesaja 62:6-7

Untitled design-39

Aliyah är Guds initiativ.

Han är den som för det judiska folket tillbaka till sitt land. Herren har kallat oss att stå i gapet i bön, mellan den situation som det judiska folket befinner sig i över hela världen och deras dröm om att få vara i Landet som Gud har lovat dem. Gång på gång har vi sett situationer förändras och problem lösas när våra förebedjare har bett.

Det är många olika led involverade och vi är kallade att omfatta alla dessa i bön så att vägen hem öppnas för Hans folk (Jesaja 62:10). I denna tid när allt förändras i snabb takt, ber vårt världsvida bönenätverk för judar som befinner sig i farliga eller oroliga områden och för de som möter svårigheter och hamnar i stor fattigdom. Vi behöver också be för transporter och resor till Israel såväl som akuta störningar i resorna, och mycket, mycket mer!

Aliyah är något aktivt, spännande och mirakulöst och detsamma gäller bön för Aliyah!

Bönpartners

Några av våra förebedjare träffas regelbundet i grupper för att be utifrån våra bönebrev, andra ber själva i sitt hem. Varje bön spelar en nyckelroll för judarnas pågående återvändande till Israel.

Förutom att be specifikt för dem som gör Aliyah har Herren även lett oss till att fokusera på andra områden, som t.ex. antisemitism, landet Israel och aktuella och tidigare händelser som påverkar Aliyah idag. Internationella grupper har samlats på platser över hela jorden för att be, som exempelvis vid Auschwitz, där några av historiens värsta grymheter mot det judiska folket har ägt rum. Denna typ av bön sker regelbundet utifrån Herrens ledning på strategiska platser.

För att vara så effektiva som möjligt har vi ordnat vår böneverksamhet i regionala böneledare, bönegrupper och ‘Böneuppdateringen’ som kommer varannan månad. Det är ett brev där de viktigaste frågorna uppmärksammas. När akuta situationer uppkommer skickar vi dessutom ut bönebehov via mejl. Gång på gång har vi sett dörrar öppnas och problem lösas efter att våra bönepartners har ropat till Herren.

Här är en typisk situation som behövde bön:

Aida växte upp tillsammans med sin mamma och hade ingen aning om sin judiska härkomst. Inte förrän vid 35-års ålder fick hon veta att hon hade en judisk far och upptäckte att hon hade en bror och systrar i Israel. När deras far gick bort bjöd Aidas syskon henne till Israel och hon fick ett varmt välkomnande! Några år senare stod Aida ensam med att uppfostra sina tre barn under oerhört svåra omständigheter. Hon kände till möjligheten att göra Aliyah, men att bevisa banden till sin judiska familj genom ett DNA-test var väldigt dyrt, för att inte tala om övriga kostnader och praktiska problem med att flytta till ett annat land. Hela företaget såg omöjligt ut! Ebenezer Operation Exodus bönepartners över hela världen bar henne inför Gud i sina böner - och det dröjde inte länge förrän de nödvändiga DNA-testerna kunde genomföras, finansieringen löstes,

Aida och hennes barn fick sina visum och är nu i Israel!

Vår Bönenätverk

För att få veta mer och bli en del av detta världsvida bönenätverk, som är aktivt i över 55 nationer, får du gärna kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.