Vår Historia

Vår verksamhet utformades under en bönekonferens i Jerusalem under Gulfkriget 1991. Konferensens ledare upplevde att Gud sade att tiden nu var inne för att hjälpa det judiska folket att återvända hem. Så startade vår verksamhet och det har fortsatt...

Ebenezer Operation Exodus grundades under det första gulfkriget på den internationella bönekonferensen i Jerusalem. Gustav Scheller hade en överväldigande känsla av att Gud ville att han skulle agera: Nu kan du börja hjälpa mitt folk att återvända hem. Ledarskapet och de 120 förebedjarna bekräftade samstämmigt att detta var ett initiativ från allsmäktig Gud. (NB p46 OE Book)

The Ebenezer Operation Tidslinje