Bli samarbetspartner

Din gåva gör det möjligt för oss att bidra till att de bibliska profetiorna om det judiska folkets återvändande till Israel blir uppfyllda.

Alla kan inte bidra med praktisk hjälp, men alla kan be

Vi behöver dig, oavsett om du är hemma eller utomlands...

Evenemangen

Under året är det mycket som händer, tex konferenser, rundturer och bönesamlingar som understödjare från olika delar av världen kan delta i.

I ditt land

Besök "I ditt land" för att se om det är något på gång i ditt land.

Internationellt

Besök vår “eventsida” för att se om det är något på gång internationellt