I tider av krig

In times of war

INTERNATIONELL EBENEZER-KONFERENS

Jerusalem 17 - 22 November 2024

Aliyah

Vårt arbete är centrerat kring det hebreiska ordet ‘Aliyah’. Dess bokstavliga betydelse är ‘att gå upp’. Att resa till Jerusalem innebär ‘att gå upp’ mot bergen från slättlandet nedanför.

Av den anledningen har det judiska folket antagit detta begrepp när de talar om att återvända till Israel från världens fyra hörn.

Vad Vi Gör

Aliyah

Bekräfta och svara praktiskt på Guds önskan att judarna ska återvända till Hans land.

Prayer

Ge dem som känner sig kallade att be för Aliyah uppdaterade bönepunkter och koppla dem samman med andra som ber.

Undervisning

Att förkunna Guds syften angående det judiska folket.

5 Mosebok 30:4

‘Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände kommer Herren din Gud att samla dig därifrån och hämta dig därifrån.’

Jesaja 49:22

‘Se, jag ska lyfta min hand till folken, resa mitt baner för hednafolken. Då ska de komma med dina söner i sin famn och bära dina döttrar på sina axlar.’

Jesaja 62:1

‘För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag inte unna mig någon ro förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning som ett brinnande bloss.’

Jesaja 62:6-7

På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tysnta. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro, och ge honom ingen ro förrän han upprättar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.’

Romarbrevet 11:29

'för Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse.’

Amos 9:14-15

“...I will restore the captivity of My people Israel, and they will rebuild the ruined cities and live in them. They will also plant vineyards and drink their wine, and make gardens and eat their fruit. I will also plant them on their land, and they will not again be rooted out from their land which I have given them,” says the Lord your God.

Vi är aktiva även i ditt land.

Vi har stått med judiska folket i mer än tre decennier.

Ett världsvitt nätverk

Ebenezer Operation Exodus bildades under det första Gulfkriget när grundaren, Gustav Scheller, deltog i den internationella bönekonferensen i Jerusalem 1991. Han trodde redan att Gud vilja var att det judiska folket skulle återvända till sitt hemland för att uppfylla de uråldriga bibliska profetiorna. Nu, när de var under attack och konferensdelegaterna bad i ett skyddsrum, kände Gustav att Gud manade honom att börja göra något praktiskt för att hjälpa till med att föra hem dem.

Untitled design-24

Herren använde Gustavs förmågor som affärsman och de som delade hans visions generösa gåvor till att sponsra tre Jewish Agency-flyg från Budapest till Tel Aviv som förde 720 ryska Olim till Israel. Detta var ett betydelsefullt tillfälle. Nästa år chartrade Gustav och hans team ett skepp för tre seglatser från Odessa i Ukraina till Haifa. Det var första gången en direkt sjöfartsväg hade upprättats mellan Ukraina och Israel och det följdes av många fler seglatser under många år.

1995 inleddes flygningar från Kazakhstan och 1999 firade verksamheten att 100 seglatser hade fört Olim från forna Sovjetunionen hem till Israel. Ytterligare expansion gjorde att 100.000 Olim återvände fram till 2006, då ett kontor öppnades i Jerusalem för att hjälpa dem att bosätta sig i sitt nya hemland.

2007 inrättades regionala rådgivande organ i forna Sovjetunionen för att hjälpa församlingar att förstå det profetiska Ordet och hjälpa det judiska folket.

I slutet av 2010 hade vi hjälpt över 130.000 Olim och 2016 firade verksamheten 25 års aktivitet och öppnade kontor i Buenos Aires, New York och Paris.

2019 hade över 185.000 judar fått hjälp att återvända till Israel och många av våra projekt hjälpte behövande judiska grupper i forna Sovjetunionen med mat och annat humanitärt bistånd.

Ebenezer Operation Exodus startade 1991 med bara tre personer.

Idag finn representanter i över 55 länder världen över. Det ger inte bara praktisk och ekonomisk hjälp till de som önskar att emigrera till Israel, utan förkunnar också sanningen till Kyrkan världen över om Guds profetiska syften gällande det judiska folket.

Ge till Ebenezers arbete

Fött Ur Bön

Ända sedan Gud lät denna verksamhet bli till vid den Internationella bönekonferensen i Jerusalem 1991 har bön varit verksamhetens hjärta. Dr Kingsley Priddy på the Bible College i Wales skrev vid den tiden till vår grundare Gustav Scheller; ‘förbön är inte bön, inte ens väldigt intensiv bön. Vem som helst kan be, och be uppriktigt om något, och ändå inte vara överlåten till att vara oåterkalleligt ansvarig för att till varje pris se det gå i fullbordan. Men det är en förebedjare.’ Kingsley Priddy visste vad han talade om för på the Bible College i Wales bodde Rees Howells, en mycket välkänd förebedjare som var mäktigt använd av Gud att be under en av de mest strategiska slagen i Andra världskriget: Slaget om Britannien 1940.

Personalen på Bible College of Wales förstod Guds profetiska syften med det judiska folket. Dr Priddy förvissade Gustav Scheller om att ‘Gud den Helige Ande, finns med i ‘Operation Exodus’på ett unikt sätt. Det är Hans egen förbönstjänst för att världens judar ska återvända till Israel. Det är Han, som genom denna tjänst intar en position i förbönen som kommer att behålla segern tills den sista kvarlevan hämtas tillbaka hem från jordens fyra hörn…’

Vill du göra Aliyah?