Möjligheter till Volontärarbete

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd

(1 Petrus 4:10)

Det finns många möjligheter i olika delar av världen för de som är kallade att tjäna som volontärer.

Varje år gör tiotusentals judar från hela världen det betydelsfulla beslutet att lämna sitt land och flytta till Israel eller ‘göra Aliyah’ som det är också kallas.

Det kan vara en svår process, särskilt i vissa delar av världen. För att bistå dem finns våra volontärer vid deras sida för att hjälpa till på olika sätt.

När du väljer att arbeta med Ebenezer Operation Exodus kommer du få möjlighet att använda dina Gudagivna gåvor och talanger till att vara involverad i det judiska folkets Aliyah på nära håll. Det är en fantastisk tid och många ser att deras liv har förändrats på sätt som de knappt kunnat föreställa sig, även om det ofta krävs uthållighet när uppgifter är tröttande eller när väckarklockan ringer på obekväma tider.

Dessutom är det självklart att du måste ha förmågan och vara villig att jobba i team.

Vittnesbörd

vol-mex-daniela

Daniela

Volontärarbetare i Argentina

Jag tillbringade 6 månader i det vackra Argentina och talade i kyrkor och med judar om Aliyah. Jag växte i förståelsen av Guds kärlek till sitt folk. Jag är mexikan så jag trodde att det skulle vara enkelt att vara i ett spansktalande land - det fanns utmaningar, men de fick mig att inse att praktisk kärlek förändrar människor. Hans kärlek till det judiska folket förändrade även mig.”

vol-scot-guy

Guy

Volontärarbetare i Ukraina

Min tid som volontär uppenbarade heligheten och andliga saker hos Gud som bara kan upptäckas genom praktiska, som kan se ut som vanliga vardagliga uppgifter; som att hjälpa judar vid en flygplats. Du påverkar andra bara genom att vara ett kärl för Herren och visa Hans kärlek och natur genom dina handlingar. Bara att vara ‘där’ är allt Herren behöver för att verka.

vol-fr-sarah

Sarah

Volontärarbetare i Ryssland

Jag hörde en teammedlem tala om sitt arbete med en sådan glädje och jag förstod att jag var tvungen att hjälpa till! Trots många frågor visste jag att vad jag ville göra och Gud bekräftade det. Jag kände mig närmare Honom för varje dag. Min resa förändrade mitt liv fullständigt - Gud blev min första prioritet och nu när jag läser min Bibel så förstår jag Hans plan för det judiska folket, för jag har sett det med egna ögon!”

Vi vill gärna komma i kontakt med dig.

Om du skulle vilja involvera dig och känner Guds kallelse till att ge lite tid till volontärarbete, kontakta oss gärna. Berätta kort ditt vittnesbörd om hur Gud har talat till ditt hjärta och vad du skulle kunna bidra med.

(På grund av reserestriktioner i samband med pandemin kommer vi inledningsvis förmodligen bara erbjuda dig en placering i ditt hemland, även om vi hoppas att det snart ska ändras. Kolla gärna med oss hur den nuvarande situationen ser ut när du kontaktar oss.)