Vårt Arbete

Vårt arbete innebär bland annat att hjälpa så många judar som möjligt att emigrera till Israel.

 

Vi ger också vid behov humanitärt bistånd samt ekonomisk och praktisk hjälp i Aliyah-processen. I Israel hjälper vi Olim som kan möta svårigheter när de bosätter sig i landet.

Untitled design-34

I de länder som har judiska grupper tar vi kontakt med dem och berättar för dem om möjligheten att göra Aliyah, erbjuder vid behov humanitärt bistånd, mediciner och assistans.

Detta gör vi genom att bygga upp lokala team, inrätta kontor i länderna, vid behov ge support och praktisk hjälp, ekonomisk hjälp att förbereda dokument och delta i möten med konsulat.

"Vi ser uppfyllandet av bibliska profetior"

Vi erbjuder också transport till flygplatsen för dem som behöver det.

En viktig del av arbetet är bön för de många områdena av verksamheten och särskilt när det dyker upp specifika problem. Vi samarbetar ofta med Jewish Agency, en israelisk organisation som inrättats för att främja Aliyah och hjälpa dem i vårt gemensamma mål att uppmuntra till emigration till Israel.

I alla länder där Ebenezer Exoudus finns representerade når vi inte bara ut till de lokala judiska grupperna utan undervisar också kristna kyrkor om det ansvar vi har har att erbjuda kärlek och praktiskt hjälp till judar.

Vi påminns om Jesajas uppmaning: “Trösta, trösta mitt folk! Säger er Gud. Tala till Jerusalems hjärta…” (kapitel 40)

Hjälp till förintelseöverlevare

Många av de judiska grupperna i Europa och forna Sovjetunionen har påverkats av Förintelsen och några av de äldre lever med extremt plågsamma minnen av att ha förlorat föräldrar och syskon när nazisterna tog över deras länder. Ibland är dessa minnen för plågsamma att tala om och vi kan bara lägga en tröstande arm runt deras axlar, ge dem mat, kläder eller medicin och tala försiktigt om möjligheten att flytta till Israel. Det blir enklare om det finns släktingar som önskar att flytta, men om en förintelseöverlevare är ensam har en stor portion kärlek och tröst visat sig vara en uppmuntran för dem att göra en sådan omvälvande förändring av sina liv.

Väl på plats i Israel

Väl på plats i Israel fortsätter vi att ge stöd vid behov. Vi öppnade vårt kontor i Jerusalem 2006 av just denna anledning. Att göra Aliyah innebär en stor förändring i människors liv och att ha ett kontor bemannat med vänlig, kunnig och flerspråkig personal gör all skillnad när Olim hamnar i initiala problem med att hitta boende och jobb eller har andra frågor i ett nytt land där man inte känner till systemet. Vid behov kan vi också förmedla hjälp i form av matpaket, skolmateriel och barnskor samt även ekonomisk hjälp till betalningar av abonnemangsfakturor.

Haifahuset

2019 öppnade vi ett hus i Haifa som ett steg på vägen för nyanlända Olim med särskilt svåra problem, såsom personer med akut eller långvarig sjukdom, rörelsehinder samt äldre personer däribland förintelseöverlevare utan släkt eller vänner i Israel.

Känner du dig kallad att hjälpa oss i detta arbete?

Läs mer om hur du kan bli involverad nedan:

Bön

Vårt arbete föddes i bön och ledarskapet anser att bön måste vara grunden för allt vi gör.

Donera

Vårt arbete finns på alla kontinenter och i över 55 länder. Om du vill bli en partner genom att bidra ekonomiskt är vi mycket tacksamma. Det finns flera sätt att göra det på…

Bli volontär

För de som känner sig kallade att tjäna som volontärer har vi många möjligheter i flera olika delar av världen.