Nasza Praca

Poza modlitwą, naszą głównym celem jest pomóc jak największej liczbie Żydów w emigracji do Izraela, czyli „dokonać Aliji”, jak to jest znane w języku hebrajskim.

 

W razie potrzeby zapewniamy również pomoc humanitarną i finansową oraz praktyczną pomoc w procesie Aliji. W Izraelu pomagamy imigrantom Olim, którzy mogą napotkać trudności w osiedlaniu się.

Untitled design-34

W narodach, w których istnieją społeczności żydowskie, nawiązujemy kontakty i przedstawiamy możliwości imigracji Alija, dostarczając pomoc humanitarną, lekarstwa i praktyczną asystę w razie potrzeby.

Robimy to poprzez budowanie zespołów lokalnych pracowników, zakładanie urzędów w krajach, udzielanie wsparcia i praktycznej pomocy tam, gdzie jest to potrzebne, pomoc finansową osobom przygotowującym dokumenty i uczęszczającym na wizyty konsularne.

„Jesteśmy świadkami wypełniania się proroctw biblijnych”

Zapewniamy również transport na lotniska dla tych, którzy tego potrzebują.

Ważną częścią pracy jest ochrona modlitewna w wielu aspektach służby, a zwłaszcza tam, gdzie pojawiają się specyficzne problemy. Często łączymy się z Agencją Żydowską, izraelskim organem utworzonym w celu promowania Alija i pomagamy im w naszym wspólnym celu zachęcania do imigracji do Izraela.

W każdym kraju, w którym reprezentowany jest Ebenezer Operacja Exodus, nie tylko docieramy do lokalnych społeczności żydowskich, ale także uczymy kościoły chrześcijańskie odpowiedzialności za okazywanie miłości i praktycznej pomocy narodowi żydowskiemu.

Przypominamy wezwanie Izajasza: „Pocieszcie, pocieszcie mój lud! - mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem...” (rozdział 40).

Pomoc Ocalałym z Holokaustu

Wiele społeczności żydowskich w Europie i byłym Związku Radzieckim zostało dotkniętych Holokaustem, a niektórzy z ich starszych mieszkańców żyją z niezwykle bolesnymi wspomnieniami utraty rodziców i rodzeństwa, gdy naziści najechali ich kraj. Czasami te wspomnienia są zbyt bolesne, aby ludzie mogli o nich mówić. Wtedy wystarczy objąć ich ramieniem, przynieść bardzo potrzebne jedzenie, ubrania lub lekarstwa i delikatnie mówić o możliwości wyjazdu do Izraela. Jest to łatwiejsze, jeśli mają krewnych, którzy też chcą wyjechać, ale jeśli ocaleni z Holokaustu są samotni to potrzeba im okazać wiele zachęty i miłości aby podjęli decyzję tak doniosłej zmiany w swoim życiu.

Po przyjeździe do Izraela

nadal zapewniamy wsparcie tam, gdzie jest to potrzebne. Właśnie w tym celu w 2006 roku otworzyliśmy nasze biuro w Jerozolimie. Imigracja Alija to czas wielkich przemian w życiu ludzi. Posiadanie biura obsługiwanego przez przyjazny, kompetentny i wielojęzyczny personel jest bardzo pomocne, gdy Olim mają problemy ze znalezieniem mieszkania i pracy oraz inne problemy w nowym kraju, w którym nie znają systemu. W razie potrzeby służymy pomocą w postaci paczek żywnościowych, przyborów szkolnych i butów dla dzieci, a także pokrywamy koszty pierwszych rachunków za media.

Dom w Hajfie

W 2019 roku otworzyliśmy dom w Hajfie jako pomost dla nowo przybyłych Olim ze szczególnie trudnymi problemami. Mogą to być osoby z poważnymi lub długotrwałymi chorobami, problemami z poruszaniem się, ale także osoby starsze, w tym ocaleni z Holokaustu, bez krewnych lub przyjaciół w Izraelu.

Czy czujesz się powołany, aby pomóc nam w tej pracy?

Dowiedz się, jak się zaangażować poniżej:

Módl się

Nasza służba zrodziła się z modlitwy, a liderzy uważają, że modlitwa musi być podstawą wszystkich naszych działań…

Wpłać

Nasza praca funkcjonuje na wszystkich kontynentach w ponad 55 krajach. Jeśli chciałbyś z nami współpracować, wnosząc swój wkład finansowy, będziemy bardzo wdzięczni. Można to zrobić na kilka sposobów…

Wolontariat

Mamy wiele możliwości w różnych częściach świata dla osób powołanych do służby jako wolontariusze…