Dlaczego Alija?

Alija to powrót narodu żydowskiego do ziemi, od której zostali oddzieleni jakieś dwa tysiące lat temu. Od tego czasu co roku toast paschalny „W przyszłym roku w Jerozolimie” wyraża tę nadzieję i marzenie. Zostaliśmy wezwani do pomocy z kilku powodów...

Website Transparent background

Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił…

Księga Rodzaju 12:1-2a

Księga Rodzaju 12:1-2a jest jednym z pierwszych spośród wielu fragmentów Biblii, które wskazują, że Bóg miał i nadal ma szczególny związek i cel dla narodu żydowskiego. Bożym zamysłem było, aby otrzymali Boże objawienie i byli światłem dla świata. W ramach tego celu otrzymali ziemię, którą mogli nazwać swoją własną. Bóg ich kochał i zapewniał, że nawet jeśli okażą się nieposłuszni i zostaną wygnani, w końcu sprowadzi ich z powrotem.

„Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju”.

Ks. Ezechiela 36:24

Olim

Żydowscy imigranci do Izraela – ci, którzy dokonują Aliji.

Oleh

W liczbie pojedynczej męski imigrant.

Olah

W liczbie pojedynczej kobieta imigrantka.

Izajasz ogłasza wezwanie Boga do pogan, aby pomogli w powrocie narodu żydowskiego, mówiąc:„Tak mówi Pan Bóg: Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.” (Ks. Izajasza 49:22). Apostoł Paweł również wskazuje, że poganie są dłużnikami narodu żydowskiego, pisząc:

„…Jeżeli bowiem poganie otrzymali udział w ich dobrach duchowych powinni im za to służyć pomocą doczesną. Za duchowe błogosławieństwa otrzymane od narodu żydowskiego Kościół powinien pomagać w zaspokojeniu ich praktycznych potrzeb."

List do Rzymian 15:27