Jednym z naszych celów jest promowanie zrozumienia w Kościele znaczenia narodu żydowskiego w odwiecznych planach Boga.

Alija jest święta i jest wypełnieniem proroctwa biblijnego.

Alija, czyli powrót narodu żydowskiego do Ziemi, z której zostali wygnani, jest prawdopodobnie najbardziej zdumiewającym cudem XX wieku. Fakt, że hebrajscy prorocy przepowiedzieli to tysiące lat temu, jest jeszcze bardziej zdumiewający – mówi nam Ezechiel„Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju”. (Ks. Ezechiela 36:24). Było to początkowe wypełnienie proroctwa po wygnaniu babilońskim, a znacznie większe nastąpiło wXX wieku 14th maja 1948 roku, kiedy Izrael ponownie stał się państwem politycznym. Izajasz pyta: ‘Czyż kraj się rodzi jednego dnia?

Kościół jest powołany do błogosławienia i pomocy narodowi żydowskiemu.

Izajasz mówi, że poganie będą wezwani do pomocy w wielkim powrocie, mówiąc:„Tak mówi Pan Bóg: Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.” (Ks. Izajasza 49:22). Apostoł Paweł wskazuje również, że poganie mają dług wobec narodu żydowskiego. Pisze on: „… bo i są ich dłużnikami. Jeżeli bowiem poganie otrzymali udział w ich dobrach duchowych powinni im za to służyć pomocą doczesną” (List do Rzymian 15:27). Jeśli Kościół otrzymał polecenie aby służyć wszystkim narodom, to z tym bardziej powinien wspierać i zaopatrywać naród żydowski.

Dlaczego odrodzenie Izraela jest ważne dla Boga.

W sercu Boga jest odrodzenie narodu żydowskiego, a życie na ziemi, która została im obiecana, jest tego istotną i integralną częścią.

Ezechiel mówi nam, że chociaż w sercu Boga było odrodzenie narodu żydowskiego w ich ziemi, to stało się nie ze względu na nich, ale aby wywyższyć Świętość Bożego Imienia.

Dlatego mów do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Nie z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego... (Ks. Ezechiela 36,22)

Bóg obiecał sprowadzić Izrael z powrotem do ich ziemi i nie zostanie nazwany tym, który nie dotrzymuje obietnic.

Prorok Jeremiasz tak wyraża Bożą miłość do swego ludu:

…Ukochałem cię odwieczną miłością,

dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.

Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana, Dziewico-Izraelu!

Przyozdobisz się znów swymi bębenkami

i wyjdziesz wśród tańców pełnych wesela.

Będziesz znów sadzić winnice na wzgórzach Samarii;

uprawiający będą sadzić i zbierać.

Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórzach Efraima:

"Wstańcie, wstąpmy na Syjon,

do Pana, Boga naszego!"

Ks. Jeremiasza 31, 3-6

Że “teologia zamiany” jest błędem

Niestety nie wszyscy w Kościele wierzą, że Izrael ma znaczenie. Niektórzy popierają teorię zwaną „teologią zamiany”, co oznacza, że ​​Bóg zastąpił naród żydowski Kościołem, aby zrealizować swoje cele na ziemi.

Apostoł Paweł stwierdza jednak, że jest to błąd, kiedy mówi: „Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami.” (List do Rzymian 11:2), czyli narodu żydowskiego.