Aliyah w środku wojny

Ukraina w kryzysie

Alija

Nasza praca skupia się wokół jednego hebrajskiego słowa – „Alija”. Jego dosłowne znaczenie to "iść w górę". Podróż do Jerozolimy wymaga ‘wspięcia się’ na wzgórza z płaskiej ziemi poniżej.

Z tego powodu naród żydowski przyjął ten termin w odniesieniu do procesu powrotu do Ziemi Izraela z czterech stron świata.

Co Robimy:

Alija

Uznaj i praktycznie odpowiedz na Boże pragnienie, aby Żydzi powrócili do Jego Ziemi.

Modlitwa

Wspieraj tych, którzy mają na sercu, aby modlić się za Aliję na podstawie aktualnych punktów modlitewnych i łącz ich z innymi modlącymi się.

Nauczanie

Ogłaszanie Bożych celów dotyczących narodu żydowskiego.

Ks. Powtórzonego Prawa 30, 4

Choćby twoi wygnańcy byli na krańcach nieba, zgromadzi cię stamtąd Pan, Bóg twój i stamtąd cię zabierze.

Ks.Izajasza 49,22

Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.

Ks. Izajasza 62:1

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia.

Ks. Izajasza 62:6-7

Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem straże: cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą. Wy, co przypominacie [wszystko] Panu, sami nie miejcie wytchnienia i Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwały na ziemi."

List do Rzymian 11,29

Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne.

Ks.Amosa 9,14-15

Uwolnię z niewoli lud mój izraelski - odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem - mówi Pan Bóg twój.

Działamy również w Twoim kraju.

Wspieramy naród żydowski od ponad trzech dekad.

Międzynarodowy Network

Operacja Ebenezer Exodus powstała podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, kiedy jej założyciel Gustav Scheller brał udział w Międzynarodowej Konferencji Modlitewnej w Jerozolimie w 1991 roku. Wierzył już, że Bóg chciał, aby naród żydowski powrócił do swojej ojczyzny zgodnie ze starożytnymi proroctwami biblijnymi. Teraz, kiedy Izrael został zaatakowany, a delegaci na konferencję modlili się w schronie przeciw bombowym, Gustav odczuł, że Bóg nakłania go do zrobienia czegoś praktycznego, aby pomóc sprowadzić Żydów do domu.

Untitled design-24

Pan wykorzystał zdolności Gustava jako biznesmena i hojne dary tych, którzy dzielili tą wizję, aby zasponsorować trzy loty Agencji Żydowskiej z Budapesztu do Tel Awiwu, przywożąc 720 rosyjskich Olim do Izraela. To było bardzo doniosłe wydarzenie. W następnym roku Gustav i jego zespół wyczarterowali statek na trzy rejsy z Odessy na Ukrainie do Hajfy. Po raz pierwszy ustanowiono bezpośredni szlak żeglugowy między Ukrainą a Izraelem, po którym przez kilka lat odbyło się wiele innych rejsów.

W 1995 r. rozpoczęto loty z Kazachstanu, a w 1999 r. służba świętowała 100 rejsów przewożących Olim z byłego Związku Radzieckiego do Izraela. Dalsza ekspansja spowodowała powrót 100 000 Olim do 2006 roku, kiedy w Jerozolimie otworzono biuro, aby pomóc im osiedlić się w nowej ojczyźnie.

W 2007 r. powołano Regionalne Rady Doradcze w Ameryce Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii, a także Komitet Doradczy Kościoła w byłym Związku Radzieckim, aby pomagać zborom zrozumieć proroctwa biblijne i pomagać narodowi żydowskiemu.

Do końca 2010 roku pomogliśmy ponad 130 000 Olim, a w 2016 roku nasza służba obchodziła 25-lecie działalności i otworzyła biura w Buenos Aires, Nowym Jorku i Paryżu.

Do 2019 r. ponad 185 000 Żydów otrzymało pomoc w powrocie do Izraela, a dzięki naszym projektom wiele potrzebujących społeczności żydowskich w byłym Związku Radzieckim otrzymało żywność i inną pomoc humanitarną.

Operacja Ebenezer Exodus rozpoczęła się w 1991 roku z zaledwie trzema osobami.

Obecnie mamy przedstawicieli w ponad pięćdziesięciu pięciu krajach na całym świecie. Zapewniamy nie tylko praktyczną i finansową pomoc tym, którzy chcą wyemigrować do Izraela, ale także głosimy Kościołowi na całym świecie prawdę o Bożych proroczych celach dotyczących narodu żydowskiego.

Wpłać datek na pracę Ebenezera

Zrodzona Z Modlitwy

Od momentu, w którym Bóg powołał Ebenezer Operacja Exodus do istnienia podczas Międzynarodowej Konferencji Modlitewnej w Jerozolimie w 1991 roku, modlitwa była sercem służby i nie stała się tylko modlitwą, ale głębszą służbą wstawienniczą. Dr Kingsley Priddy z Walijskiego Kolegium Biblijnego napisał wówczas do naszego założyciela, Gustava Schellera: „Wstawiennictwo nie jest modlitwą ani nawet bardzo intensywną modlitwą. Każdy może się modlić nawet bardzo gorliwie, ale może nie być zobowiązany do nieodwołalnej odpowiedzialności, za wszelką cenę, za jej wypełnienie. Wstawiennik jest”. Dr Kingsley Priddy wiedział, o czym mówi, ponieważ Walijskie Kolegium Biblijne było domem jednego z najbardziej znanych wystawienników, Reesa Howellsa. Został on potężnie użyty przez Boga do wstawiennictwa podczas jednej z najbardziej strategicznych walk podczas II wojny światowej: bitwy o Anglię w 1940 roku.

Pracownicy Walijskiego Kolegium Biblijnego rozumieli prorocze zamierzenia Boga wobec narodu żydowskiego. Dr Priddy zapewnił Gustava Schellera, że ​​„Bóg Duch Święty działa w „Operacji Exodus” w wyjątkowy sposób. Jest to Jego własna służba wstawiennicza za powrotem do Izraela Żydów z całego świata. To On dzięki tej służbie zyskuje pozycję wstawiennictwa, która zwycięży w powrocie ostatecznej resztki, która przybędzie z czterech stron świata…”

Czy jesteś zainteresowany powrotem do Izraela (Aliją)?