Dołącz do modlitwy

Nasza służba zrodziła się z modlitwy, a nasi liderzy uważają, że modlitwa musi być podstawą wszystkich działań

„Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem straże: cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą. Wy, co przypominacie [wszystko] Panu, sami nie miejcie wytchnienia i Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwały na ziemi."

Ks. Izajasza 62:6-7

Website Images-5

Alija jest Bożą inicjatywą.

To On sprowadza Żydów z powrotem do ich Ziemi. Pan wzywa nas abyśmy stanęli w modlitwie o sytuację, w jakiej znajduje się rozproszony naród żydowski na całym świecie i spełnienie się ich marzenia o powrocie do Ziemi obiecanej im przez Boga. Raz po raz byliśmy świadkami jak zmieniały się sytuacje a problemy były rozwiązywane, gdy partnerzy modlitewni wołali do nieba o Boże odpowiedzi.

Zaangażowanie dotyczy wielu różnych etapów i jesteśmy wezwani, aby pokryć każdy z nich modlitwą, otwierając drogę do domu dla Jego żydowskiego ludu (Ks. Izajasza 62:10). W tych szybko zmieniających się czasach nasza ogólnoświatowa sieć partnerów modlitewnych wstawia się za ludnością żydowską, która nie rzadko znajduje się w stanie zagrożenia lub niepokoju albo stoi w obliczu trudności i skrajnego ubóstwa. Musimy również modlić się o transport i podróże do Izraela, w tym o nagłe utrudnienia w podróży i o wiele, wiele więcej!

Alija jest aktywna, ekscytująca i cudowna, a modlitwa o Aliję jest również taka!

Partnerzy Modlitewni

Niektórzy partnerzy modlitewni spotykają się regularnie w grupach, aby modlić się za pomocą materiałów modlitewnych, inni modlą się samotnie w domu. Każda modlitwa odgrywa kluczową rolę w trwającym powrocie narodu żydowskiego do Izraela.

Oprócz modlitwy w intencji tych, którzy dokonują Aliji, Pan kieruje nas do skupienia się na sprawach takich jak antysemityzm, kraj Izraela oraz obecne i przeszłe wydarzenia, które mają dziś wpływ na Aliję. Międzynarodowe grupy gromadzą się na całym świecie, aby się modlić, w tym w miejscach zagłady takich jak Auschwitz, gdzie jedne z najgorszych okrucieństw w historii miały miejsce na narodzie żydowskim. Modlitwa tego rodzaju jest regularnie podejmowana w strategicznych miejscach, zgodnie z prowadzeniem Boga.

Aby być jak najbardziej skutecznym, organizujemy służbę modlitewną z pomocą regionalnych liderów modlitewnych, grup modlitewnych i wydawanym co dwa miesiące „Przewodnikiem do Modlitwy”, w którym znajdują się najważniejsze aktualne prośby modlitewne. Ponadto w nagłych sytuacjach wysyłamy prośby modlitewne pocztą elektroniczną. Raz po raz widzieliśmy jak otwierały się drzwi a problemy były rozwiązywane, gdy nasi partnerzy modlitewni przynosili te problemy Panu.

Oto typowa sytuacja, która wymagała modlitwy:

Aida została wychowana przez matkę i nie miała pojęcia o swoim żydowskim pochodzeniu. Dopiero w wieku 35 lat dowiedziała się o swoim żydowskim ojcu i odkryła, że ma izraelskiego brata i siostry. Kiedy zmarł ich ojciec, rodzeństwo Aidy zaprosiło ją do Izraela i bardzo serdecznie ją przyjęło! Kilka lat później Aida sama wychowywała trójkę swoich dzieci i żyła w niewiarygodnie trudnych warunkach. Wiedziała o możliwości dokonania Aliji ale test DNA potwierdzający jej związki z izraelską rodziną był bardzo kosztowny, nie wspominając o innych kosztach i praktycznych aspektach przeprowadzki do innego kraju. Cały proces wydawał się niemożliwy! Partnerzy modlitewni Operacji Exodus Ebenezer na całym świecie przynieśli tę rodzinę przed Boga w modlitwie – i wkrótce zorganizowano niezbędne testy DNA, zapewniono fundusze.

Aida i jej dzieci otrzymały wizy i są teraz szczęśliwi w Izraelu!

Nasza Sieć Modlitewna

Aby dowiedzieć się więcej i stać się częścią tej ogólnoświatowej sieci modlitewnej, która działa w ponad 55 krajach, zapraszamy do kontaktu, klikając poniższy przycisk.