Kim jesteśmy

Naszą wizją jest bycie sługami i wstawiennikami Pana, aby pomóc narodowi żydowskiemu powrócić do Ziemi Izraela ze wszystkich narodów i głosić cele Królestwa Bożego dla ich powrotu.

Nasza służba zrodziła się na konferencji modlitewnej w Jerozolimie podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Liderzy konferencji odebrali od Boga słowo, że teraz jest czas, aby pomóc Żydom wrócić do domu.

Tak rozpoczęła się służba i trwa nadal…

Alija to powrót narodu żydowskiego do ziemi, od której zostali oddzieleni jakieś dwa tysiące lat temu. Od tego czasu co roku toast paschalny „W przyszłym roku w Jerozolimie” wyraża tę nadzieję i marzenie.

Zostaliśmy wezwani do pomocy z kilku powodów...

Zrodziliśmy się z modlitwy, a przywódcy są przekonani, że modlitwa musi być podstawą wszystkich naszych działań...

Nasza praca polega na pomaganiu jak największej liczbie Żydów w wyemigrowaniu do Izraela. W razie potrzeby zapewniamy również pomoc humanitarną, finansową oraz praktyczną pomoc w procesie Aliji.

Jednym z naszych celów jest promowanie zrozumienia w Kościele znaczenia narodu żydowskiego w odwiecznych planach Boga....