Achter Israël Staan

In tijden van oorlog

EBENEZER INTERNATIONAL CONFERENCE

Jerusalem 17 - 22 November 2024

Light in the Darkness

Alijah

Ons werk is gecentreerd rond één Hebreeuws woord - 'Alijah' De letterlijke betekenis is 'omhoog gaan'. Om naar Jeruzalem te reizen, moet je vanuit het vlakke land omhoog de heuvels in.

Om deze reden heeft het Joodse volk deze term aangenomen om te verwijzen naar het proces van terugkeer naar het Land Israël vanuit de vier hoeken van de aarde.

Wat doen we?

Alijah

Erken en reageer praktisch op Gods verlangen dat de Joden terugkeren naar Zijn Land.

Bid

Wij Ondersteunen diegenen met een hart om te bidden voor Alijah met actuele punten voor gebed en verbinden hen met anderen die aan het bidden zijn.

Onderwijs

Het verkondigen van de doeleinden van God betreffende het Joodse volk.

Deuteronomium 30:4

‘Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen.'

Jesaja 49:22

'Zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden.'

Jesaja 62:1

'Omwille van Sion zal Ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal Ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel.'

Jesaja 62:6-7

Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.'

Romeinen 11:29

"Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk.”

Amos 9:14-15

"...Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël: verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken; boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb”, zegt de HERE, uw God.

We zijn ook actief in uw land.

Al meer dan drie decennia verbonden met het Joodse volk.

Een wereldwijd netwerk

Ebenezer Operatie Exodus werd opgericht tijdens de eerste Golfoorlog toen de oprichter, Gustav Scheller, deelnam aan de Internationale Gebedsconferentie in Jeruzalem in 1991. Hij geloofde al dat God wilde dat het Joodse volk zou terugkeren naar hun vaderland in vervulling van de oude bijbelse profetieën. Toen ze werden aangevallen en de conferentiegangers in een schuilkelder aan het bidden waren, voelde Gustav dat God hem aanspoorde om iets praktisch te gaan doen om hen te helpen thuis te komen.

Untitled design-24

De Heer gebruikte Gustavs bekwaamheid als zakenman en de gulle giften van hen die de visie deelden om drie vluchten van het Joods Agentschap van Boedapest naar Tel Aviv te sponsoren, waarmee 720 Russische Oliem naar Israël werden gebracht. Het was een gedenkwaardige gebeurtenis. Het volgende jaar charterden Gustav en zijn team een schip voor drie afvaarten van Odessa in Oekraïne naar Haifa. Het was de eerste keer dat een directe scheepvaartroute tot stand werd gebracht tussen Oekraïne en Israël en het werd gevolgd door vele afvaarten gedurende meerdere jaren.

In 1995 werd begonnen met vluchten vanuit Kazachstan en in 1999 vierde de bediening 100 afvaarten die Oliem uit de voormalige Sovjet-Unie naar Israël brachten. In 2006 waren in totaal 100.000 Oliem teruggekomen en werd in Jeruzalem een kantoor geopend om hen te helpen zich in hun nieuwe vaderland te vestigen.

In 2007 werden stichtingen opgericht in Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en Oceanië, plus een kerkelijk adviesraad in de voormalige Sovjet-Unie om gemeenten te helpen de profetische Schriften te begrijpen en het Joodse volk bij te staan.

Eind 2010 hadden we meer dan 130.000 Oliem bijgestaan en in 2016 vierde de bediening 25 jaar activiteit en opende kantoren in Buenos Aires, New York en Parijs.

Tegen 2019 waren meer dan 185.000 Joodse mensen geholpen om terug te keren naar Israël en veel van onze projecten hielpen behoeftige Joodse gemeenschappen in de voormalige Sovjet-Unie met voedsel en andere humanitaire hulp.

Ebenezer Operatie Exodus begon in 1991 met slechts drie mensen.

Nu zijn er vertegenwoordigers in meer dan vijfenvijftig landen wereldwijd. Het biedt niet alleen praktische en financiële hulp aan hen die naar Israël willen emigreren, maar verkondigt ook de waarheid aan de Kerk wereldwijd over Gods profetische doeleinden met betrekking tot het Joodse volk.

Geef aan het werk van Ebenezer

Geboren Uit Gebed

Vanaf het moment dat God deze bediening tot leven riep op de Internationale Gebedsconferentie in Jeruzalem in 1991, is gebed het hart van de bediening geweest, en niet alleen gebed maar de diepere bediening van voorbede. Dr. Kingsley Priddy van de Bijbelschool van Wales in die tijd, schreef het volgende aan onze stichter, Gustav Scheller: "Voorbede is geen gebed, en zelfs geen zeer intens gebed. Iedereen kan bidden, en ernstig voor iets bidden, en toch niet verplicht zijn om onherroepelijk verantwoordelijk te zijn, tegen elke prijs, voor de vervulling ervan. De voorbidder is dat wel.” Kingsley Priddy wist waar hij het over had, want het Bible College of Wales was de thuisbasis van de bekendste voorbidder, Rees Howells, die machtig door God was gebruikt om voorbede te doen tijdens één van de meest strategische gevechten van WO2: de Battle of Britain in 1940.

De staf van de bijbelschool van Wales begreep Gods profetische doeleinden voor het Joodse volk. Dr. Priddy verzekerde Gustav Scheller: ‘God, de Heilige Geest,is in 'Operatie Exodus’ op een unieke wijze aan het werk. Het is de bediening van de Geest om een voorbede te doen voor de terugkeer van de Joden van over de hele wereld naar Israël. Door middel van deze gebedsbediening zorgt Hij voor een doorbraak die zal bewerken dat ook de rest van de Joden, die van de vier hoeken van de aarde thuisgebracht moeten worden, zal terugkeren...'

Wil jij Alijah maken?