Ordförklaringar

Aliyah עליה

Aliyah är ordet för invandring av det judiska folket från diasporan till Israel. Ordet betyder “uppstigning” på hebreiska och betyder att “gå upp” - i riktning mot Jerusalem.

 

 

Ebenezer Emergency Fund International (EEFI)

En internationell kristen organisation som samarbetar med the Jewish Agency för att hjälpa judar att återvända till Israel. Ordet “Ebenezer” betyder “hjälpsten” på hebreiska (1 Samuel 7:12). “Ända till nu har Herren hjälpt oss.” är EEFIs vittnesbörd.

Diaspora תפוצה

När det gäller det judiska folket; 1. Skringrandet av det judiska folket till länder utanför deras utlovade land. 2. De judar som lever i länder utanför Israel. 3. Alla länder i världen, förutom Israel, dit judar skingrats. “Judarnas återvändande från diasporan”.

Ebenezer Operation Exodus

Ett annat namn för Ebenezer Emergency Fund, som syftar på det operativa arbetet: att uppmuntra och hjälpa det judiska folket att återvända till Israel och att proklamera Guds rikes syften för deras återvändande.

 

Sefardiska judar

Betyder bokstavligen “spanska judar” som utvisades och skingrades från den Iberiska halvön (Spanien och Portugal), “Sefardisk” används ibland i en bredare mening för alla judar som inte har har Ashkenasisk bakgrund. Sefardiska judar utgör den näst största gruppen judar i världen.

 

Återkomstlagen

Lagstiftning som säkerställer rätten för judar att få hjälp med immigration och bosättning i Israel, såväl som ett automatiskt medborgarskap i Israel. Dessa rättigheter sträcker sig även till ett barn, ett barnbarn, en make/maka till en judisk person, eller en make/maka till ett barn eller barnbarn till en judisk person.

fSU

“Forna Sovjetunionen” (Ryssland och alla de länder som blev självständiga från Sovjetunionen 1991-92)

Olim (plural), Oleh (singular m.) עולה, Olah (f. singular)

Det hebreiska ordet för judar som immigrerar till Israel.

Återvändare

Judar som förbereder sig för att göra Aliyah eller som har gjort Aliyah.

Ashkenaziska judar

Betyder bokstavligen “tyska judar”, vilka också flyttat för att forma gemenskaper i Ungern, Polen, Ryssland, Östeuropa. “Ashkenazer” kan också vara ett uttryck för alla judar med europeisk bakgrund. Ungefär 80% av världens judar är Ashkenaziska judar.

Nefesh B’Nefesh נפש בנפש

En judisk aliyah-organisation som främst arbetar i Nordamerika och England för att uppmuntra till immigration till Israel. NBN chartrar gruppflyg för Aliyah och arbetar för att öka Aliyah genom att ta bort sådant som står i vägen för potentiella Olim.

 

Jewish Agency for Israel (JA)

JA, som är tätt knutet till den israeliska myndigheten, har hjälpt 3 miljoner judar att göra Aliyah och att integreras i det israeliska samhället. JA kan som enda organisation utanför Israel, ge tillstånd för att göra Aliyah, i enlighet med Israels “lag om återvändande”.

 

Sochnut

Sochnut är synonymt med JA. De har kontor utöver hela fSU och tillhandahåller vanligtvis flyg till judar som gör Aliyah. Ebenezer Operation Exoudus samarbetar med Sochnut - och “fiskar” efter judiska personer som ska återvända till Israel och hjälper dem med transporter till flygplatser och annan slags support.

Klitah

Klithah handlar om upptagandet av Olim efter deras ankomst till Israel, vilket innefattar allt som behövs för att integreras i samhället, såsom att lära sig hebreiska, få anställning och boende, skolgång och att göra militärtjänstgöring i IDF (Israel Defens Forces)

Shaliach, Shlichim (plural)

Representanter för Jewish Agency utanför Israel som ger information och stöd till personer som är intresserade av att göra Aliyah.

Eretz Israel ארץ ישראל

Hebreiska för “Landet Israel”.

JOINT

En amerikansk-judiska välgörenhetsorganisation som ger ett omfattande humanitärt bistånd till judar över hela fSU. JOINT har ett nära samarbete med Chesed.

Chesed (hebreiska för “nåd”) חסד

En judisk välgörenhetsorganisation med ett omfattande arbete över hela fSU för att etablera judiska samlingslokaler. Chesed gör ett fantastiskt arbete med att se till behoven, hos framför allt äldre judar.