Słownik Terminów

Alija עליה

Alija to słowo określające imigrację Żydów z diaspory do Ziemi Izraela. Słowo to w języku hebrajskim oznacza „wspinanie” i jest definiowane jako „wchodzenie pod górę” – posuwanie się w kierunku Jerozolimy.

 

 

Międzynarodowy Kryzysowy Fundusz Ebenezer (EEFI)

Międzynarodowa organizacja chrześcijańska działająca we współpracy z Agencją Żydowską Izraela, pomagająca Żydom w powrocie do Izraela. Słowo „Ebenezer” oznacza po hebrajsku „kamień pomocy” (I Księga Samuela 7:12). „Aż dotąd pomagał nam Pan” to świadectwo i motto przewodnie EEFI.

Diaspory תפוצה

W odniesieniu do narodu żydowskiego; 1. Rozproszenie narodu żydowskiego do krajów poza ich Ziemią Przymierza (obiecaną). 2. Ludność żydowska mieszkająca w krajach poza Izraelem. 3. Wszystkie inne kraje świata łącznie, poza Izraelem, gdzie naród żydowski został rozproszony: „powrót Żydów z Diaspory”.

Operacja Ebenezer Exodus

Inna nazwa Funduszu Kryzysowego Ebenezer, oznaczająca jego cel operacyjny: zachęcanie i pomoc w powrocie Żydów do Ziemi Izraela ze wszystkich narodów oraz ogłaszanie celów Królestwa Bożego dla ich powrotu.

 

Żydzi Sefardyjscy (Sefardyjczycy)

Dosłownie „Żydzi Hiszpańscy”, wygnani i szeroko rozproszeni z Półwyspu Iberyjskiego (Hiszpania i Portugalia), Określenie „Sefardyjczycy” jest czasami używane w szerszym znaczeniu w odniesieniu do każdego Żyda pochodzenia innego niż aszkenazyjskiego. Sefardyjczycy stanowią drugą co do wielkości grupę światowego Żydostwa.

 

Prawo Powrotu

Ustawodawstwo przyznające Żydom prawo do wspomaganej imigracji i osiedlania się w Izraelu, a także automatyczne obywatelstwo izraelskie. Prawa te rozciągają się także na dziecko Żyda, wnuka Żyda, małżonka Żyda, małżonka dziecka Żyda i małżonka wnuka Żyda.

FSU (ang.) Były Związek Radziecki

„Były Związek Radziecki” (Rosja i wszystkie inne republiki uniezależnione od Związku Radzieckiego w latach 1991-92).

Olim (liczba mnoga), Ole (liczba poj. rodzaj męski.) עולה, Ola (liczba poj. rodzaj żeński)

Hebrajskie słowa oznaczające Żydów imigrujących do Izraela.

Repatrianci

Żydzi, którzy przygotowują się do Aliji lub dokonali Aliji.

Żydzi aszkenazyjscy (Aszkenazim)

Dosłownie „niemieccy Żydzi”, którzy również migrowali i zakładali społeczności na Węgrzech, w Polsce, Rosji, Europie Wschodniej i innych miejscach. W szerszym znaczeniu określenie „Aszkenazyjczycy” może odnosić się do każdego Żyda pochodzenia europejskiego. Około 80% Żydów na świecie to Aszkenazyjczycy.

Nefesh B’Nefesh נפש בנפש

Żydowska organizacja Alija działająca głównie w Ameryce Północnej i Anglii, zachęcająca do imigracji do Izraela. NBN czarteruje grupowe loty Alija i dąży do zwiększenia Aliji poprzez usuwanie przeszkód stojących na drodze potencjalnych Olim.

 

Agencja Żydowska dla Izraela (JA)

Agencja Żydowska (skrót ang. JA, polski AŻ) ściśle związana z rządem izraelskim, pomogła 3 milionom Żydów dokonać Aliji i zintegrować się z życiem w Izraelu. AŻ jest jedynym podmiotem prawnym poza Izraelem, który może upoważnić osobę do dokonania Aliji, zgodnie z izraelskim Prawem Powrotu.

 

Sochnut

Synonim Agencji Żydowskiej, Sochnut ma biura w całym byłym Związku Radzieckim (ang.FSU) i zapewnia loty dla Żydów dokonujących Aliji. Ebenezer Operacja Exodus działa we współpracy z Sochnutem – „łowiąc” Żydów, którzy wrócą do Izraela, zapewniając transport na lotniska i udzielając różnego rodzaju wsparcia.

Klitah

Klitah dotyczy absorpcji Olim po ich przybyciu do Izraela. Obejmuje wszystkie aspekty integracji ze społeczeństwem, w tym naukę języka hebrajskiego, znalezienie pracy i mieszkania, zapisanie się do szkoły i służbę w Siłach Obronnych Izraela (IDF).

Shaliach, Shlichim (liczba mnoga)

Przedstawiciele Agencji Żydowskiej poza Izraelem, udzielający informacji i pomocy osobom zainteresowanym dokonaniem Aliji.

Eretz Israel ארץ ישראל

“Ziemia Izraela” w języku hebrajskim

JOINT

Amerykańsko-żydowska organizacja charytatywna, która szeroko finansuje pomoc humanitarną dla Żydów na terenie całego byłego Związku Radzieckiego. JOINT ściśle współpracuje z Chesed.

Chesed (Hebrew for “Grace”) חסד

Żydowska organizacja charytatywna działająca szeroko na terenie byłego Związku Radzieckiego w celu zakładania centrów społeczności żydowskiej. Chesed wykonuje wspaniałą pracę dbając szczególnie o potrzeby starszych Żydów.