Grundad I Bön

Sedan dagen då Ebenezer Operation Exodus blev till har det varit en förebedjarverksamhet med en profetisk uppgift.

Efter det mirakulösa fallet av Järnridån ledde Herren oss mellan 1991-2000 att be för judar från forna Sovjetunionen och att hjälpa dem med skepp på deras resa hem till Israel. Detta har sedan breddats till att innefatta återvändandet av judar till Israel från hela världen (Aliyah på hebreiska). Detta har endast blivit möjligt genom bön och förbön.

‘På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får den någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro, och ge honom ingen ro förrän han upprättar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.’

Jesaja 62:6-7

Förbön är en identifierande bön.

Den kopplas genom bön med det ämne eller den person som får förbön. Den svarar på den Helige Andes ledning och identifierar Guds hjärta och planer. Bibeln säger faktiskt att Jesu tjänst just nu är att vädja för oss; “Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss.” (Romarbrevet 8:34)

Daniel var också en förebedjare. Han förstod utifrån Jeremias profetia att den 70-åriga babyloniska fångenskapen snart skulle vara slut och identifierade sig med Israels nation och vädjade i bön för deras frihet och upprättelse (Daniel 9:1-3). Daniel förstod Guds hjärta, men förstod att bön var det som behövdes för att profetian skulle uppfyllas. Jesus bekräftade detta när han lärde oss vårt mål är att be att Guds vilja ska ske, för att Hans namn ska bli ärat. (Matteus 6:9-10)

Dr Kingsley från Wales Bible College var en kär vän till Gustav och förebedjare för Ebenezer Operation Exodus under många år. I ett unikt brev om vår kallelse att be för återvändandet av det judiska folket till Israel skriver han:

“Den helige Ande använder ‘Operation Exodus’ för att skaffa sig en förbönsposition för judarnas återvändande från alla delar av världen. Även om det är tydligt förutsagt i Skriften och med total visshet kommer att fullbordas, så kommer det inte att ske automatiskt. Gud förutsade genom Jeremia att judarna skulle återvända från Babylon efter sjuttio år, men Daniels förböner var nödvändiga när tiden var inne för att det skulle gå i fullbordan. ”

Dr Kingsley Priddy

På det här sättet har Gud kallat oss att verka - att stå på de löften i Guds ord som handlar om Israel och det judiska folket och att be för att de ska gå i fullbordan. Därför strävar vi efter att vara ledda av den helige Ande i hängiven bön och förbön för Aliyah.

 

Nyckelverser

01

Jesaja 62:10

“Gå fram, fram genom portarna,bana väg för folket! Röj, röj en väg och rensa bort stenarna, res ett baner för folken!”

02

Jesaja 62:6-7

“På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro, och ge honom ingen ro förrän han upprättar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.”

03

Jeremia 32:41

“Jag ska glädja mig över dem och göra dem gott och plantera dem i detta land med trofasthet, av hela mitt hjärta och hela min själ.”

Våra riktlinjer för effektiva bönestunder

Psaltaren 24:3-5

Före vi samlas bör vi rannsaka oss själva för att se om det finns något vi behöver ställa till rätta med Gud eller med någon annan.

Psalm 100:4

Vi inleder med

Matteus 6:33 / 1 Petrus 5:6-7

Vi lämnar våra personliga agendor åt sidan för att kunna tjäna Herren i förbön.

Kolosserbrevet 1:9, Romarbrevet 8:14

Vi tar tid för att lyssna på Herren, och söker ledning från den helige Ande hur vi ska be.

1 Petrus 5:5

Vi har en erkänd ledare som är känslig för den helige Andes ledning och vi ställer oss under hans eller hennes ledarskap.

Filipperbrevet 2:9-11

Tillsammans bekänner vi att Jesus är Herren över vår bönestund.

1 Korinterbrevet 14:1

Vi känsliga för den Herrens ledning men ber, profeterar och delar frimodigt utifrån den helige Andes ledning.

Matteus 18:18-20

Våra böner är effektiva när vi är enade.

Gå med i Ebenezers bönearbete

Om du vill gå med i vårt bönearbete och bli en bönepartner är du välkommen att kontakt oss.