Nederland

Ebenezer Operatie Exodus Nationale Pagina

Kalender 2024

Klik op de kalenderdatum voor meer informatie.

Kalender 2025

2025

Voor meer informatie over de gebedsdagen, neem contact op met Janet Zevenhuizen via gebed@ebenezer.nl

Voor overige informatie, neem contact op met Henk Versteeg via info@ebenezer.nl

Logo_Signature (1)

Shivat Zion biedt gratis begeleiding aan Olim, bij elke stap van het Alijah en Klita (integratie) proces. Vanaf het moment dat je Alijah overweegt tot aan je succesvolle integratie van de Oleh in de Israëlische maatschappij. Je kunt bij Shivat Zion terecht voor informatie in het Nederlands, antwoorden op veelgestelde vragen, persoonlijke hulp in het Nederlands via de Helpdesk en voor het vinden van een “buddy-familie” in Israel, zodat je je gelijk thuis voelt.

Voor verdere informatie over onze stichting, ook in het kader van de ANBI-regelingen

Hulpmaterialen

Leer meer over aliyah, vervangingstheologie, de rol van de kerk en de geschiedenis van Ebenezers Operatie Exodus...

Untitled design-42

Contact Us

Adres

Postbus 3084
4200 EB Gorinchem, Nederland

+31 (0)85-4001002

Wordt een Sponsor

Graag ontvangen wij uw donaties, op het volgende rekeningnummer,
IBAN: NL42 INGB 0007 6201 66.

Als u van buiten Nederland doneert, gebruik dan het rekeningnummer,
BIC: INGBNL 2A

Met de naam: STICHTING EBENEZER OPERATIE EXODUS.

Het fiscale nummer van de stichting is: RSIN 811226232.

Het nummer van de Kamer van Koophandel is: 30152100

Volg ons op Instagram

Privacy Verklaring, Gedragscode en Klachtenprocedure

Privacy Verklaring, Gedragscode en Klachtenprocedure

De St. Ebenezer Operatie Exodus Nederland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Verder wil St. Ebenezer Operatie Exodus zorgvuldig omgaan met de personen waar zij mee te maken heeft. De manier waarop wij dat doen hebben wij vastgelegd in onze Gedragscode.

Tevens willen wij aanspreekbaar zijn op ons gedrag en hiervoor hebben wij een Klachtenprocedure.

Zowel onze Privacy Verklaring, onze Gedragscode, als onze Klachtenprocedure staan beschreven in het document PrivacyVerklaring + Gedragscode Klachtenprocedure – maart 2021

Dit document kunt u hier downloaden.