Nederland

Ebenezer Operatie Exodus Nationale Pagina

Hulpmaterialen

Leer meer over aliyah, vervangingstheologie, de rol van de kerk en de geschiedenis van Ebenezers Operatie Exodus...

Untitled design-42
HEnkwebsite

Contact Us

Adres

Postbus 3084
4200 EB Gorinchem, Nederland

+31 (0)85-4001002

Wordt een Sponsor

We would like to receive your donations, in the Netherlands, on the following account number,
IBAN: NL42 INGB 0007 6201 66.

If you make donations from outside the Netherlands please use the account number,
BIC: INGBNL 2A

With the name: STICHTING EBENEZER NEDERLAND,

with registered office: HOORNAAR ( NL).

The fiscal number of the foundation is: RSIN 811226232.

The Chamber of Commerce number is: 30152100

Volg ons op Instagram

Voor verdere informatie over onze stichting, ook in het kader van de ANBI-regelingen

verwijzen wij u naar de website van het Register Goede Doelen van het CBF:
https://www.cbf.nl/organisatie/ebenezer-operatie-exodus

Ook kunt u onderstaande documenten downloaden.

Statuten Ebenezer Operatie Exodus 

Beleidsplan

Jaarrekening

Privacy Verklaring, Gedragscode en Klachtenprocedure

Privacy Verklaring, Gedragscode en Klachtenprocedure

De St. Ebenezer Operatie Exodus Nederland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Verder wil St. Ebenezer Operatie Exodus zorgvuldig omgaan met de personen waar zij mee te maken heeft. De manier waarop wij dat doen hebben wij vastgelegd in onze Gedragscode.

Tevens willen wij aanspreekbaar zijn op ons gedrag en hiervoor hebben wij een Klachtenprocedure.

Zowel onze Privacy Verklaring, onze Gedragscode, als onze Klachtenprocedure staan beschreven in het document PrivacyVerklaring + Gedragscode Klachtenprocedure – maart 2021

Dit document kunt u hier downloaden.