Nederland

Ebenezer Operatie Exodus Nationale Pagina

Hulpmaterialen

Leer meer over aliyah, vervangingstheologie, de rol van de kerk en de geschiedenis van Ebenezers Operatie Exodus...

Untitled design-42
HEnkwebsite

Neem contact op

Adres

Postbus 3084
4200 EB Gorinchem, Nederland

+31 (0)85-4001002

Wordt een Sponsor

Graag ontvangen wij uw donaties, in Nederland, op het volgende rekeningnummer,
IBAN: NL42 INGB 0007 6201 66.

Als u van buiten Nederland doneert, gebruik dan het rekeningnummer,
BIC: INGBNL 2A

Met de naam: STICHTING EBENEZER NEDERLAND,

met zetel: HOORNAAR ( NL).

Het fiscale nummer van de stichting is: RSIN 811226232.

Het nummer van de Kamer van Koophandel is: 30152100

Volg ons op Instagram

Voor verdere informatie over onze stichting, ook in het kader van de ANBI-regelingen

verwijzen wij u naar de website van het Register Goede Doelen van het CBF:
https://www.cbf.nl/organisatie/ebenezer-operatie-exodus

Ook kunt u onderstaande documenten downloaden.

Statuten Ebenezer Operatie Exodus

Beleidsplan

Jaarrekening

Privacy Verklaring, Gedragscode en Klachtenprocedure

Privacy Verklaring, Gedragscode en Klachtenprocedure

De St. Ebenezer Operatie Exodus Nederland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Verder wil St. Ebenezer Operatie Exodus zorgvuldig omgaan met de personen waar zij mee te maken heeft. De manier waarop wij dat doen hebben wij vastgelegd in onze Gedragscode.

Tevens willen wij aanspreekbaar zijn op ons gedrag en hiervoor hebben wij een Klachtenprocedure.

Zowel onze Privacy Verklaring, onze Gedragscode, als onze Klachtenprocedure staan beschreven in het document PrivacyVerklaring + Gedragscode Klachtenprocedure – maart 2021

Dit document kunt u hier downloaden.