Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 30 september 2021

1. Inleiding

Ebenezer Emergency Fund International is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ebenezer Operation Exodus is de handelsnaam van Ebenezer Emergency Fund International. Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in Engeland & Wales. Geregistreerd kantoor 5a Poole Rd, BH2 5QJ. Bournemouth. Reg. Nr. 3987664

De veiligheid van Uw Persoonlijke Gegevens is uiterst belangrijk voor Ons.

Daarom willen Wij:

 • Ervoor zorgen dat U begrijpt welke Persoonlijke Gegevens Wij over U verzamelen, de redenen waarom Wij deze verzamelen en gebruiken, en met wie Wij deze delen.
 • Uitleggen hoe Wij de Persoonsgegevens gebruiken die U met Ons deelt.
 • Uw rechten en keuzes uit te leggen met betrekking tot de Persoonsgegevens die Wij over U verzamelen en verwerken en hoe Wij Uw privacy zullen beschermen.

2. Over dit beleid

Dit Privacybeleid beschrijft Ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw gegevens wanneer U de Dienst gebruikt en informeert U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Voor informatie over hoe U contact met Ons kunt opnemen als U ooit vragen of zorgen heeft, zie de "Contact" sectie hieronder.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

 • Account betekent een uniek Account dat voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot Onze Dienst of delen van Onze Dienst.
 • Bedrijf (in deze overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Ebenezer Emergency Fund International, 5a Poole Rd, Bournemouth, BH2 5QJ.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst, met daarin de gegevens van Uw browsegeschiedenis op die website, naast de vele andere toepassingen.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu.
 • Dienst verwijst naar de Website.
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Onderneming verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf in dienst worden genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch verzameld worden, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of vanuit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website verwijst naar Ebenezer Operation Exodus, toegankelijk via https://ebenezeroe.wpengine.com
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het Bedrijf, of een andere juridische entiteit namens welke een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, zoals van toepassing.

3. Welke Informatie Wij Verzamelen

U voorziet Ons Bedrijf rechtstreeks van de meeste gegevens die Wij verzamelen. Wij verzamelen gegevens en verwerken gegevens wanneer u:

 • Vrijwillig een contactformulier invult.
 • Zich online inschrijft voor evenementen.
 • Onze website gebruikt of bekijkt via de cookies van uw browser.

Persoonsgegevens

Ons bedrijf verzamelt de volgende persoonsgegevens wanneer deze door u aan ons worden verstrekt:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad

Gebruiksgegevens

Wij verzamelen een IP adres van alle bezoekers aan Onze Site. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan Uw computer wordt toegekend wanneer U het Internet gebruikt. Wij gebruiken IP adressen om:

 • Problemen met Onze server te diagnosticeren
 • Onze Site te beheren.
 • Trends te analyseren.
 • De bewegingen van gebruikers te volgen.
 • Verzamelen van brede demografische informatie voor algemeen gebruik, zodat Wij de site kunnen verbeteren.
 • Aangepaste, gepersonaliseerde inhoud te leveren.

IP-adressen zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Google Analytics

Wij gebruiken "Google Analytics", om informatie te verzamelen over het gebruik van Onze Website. Google Analytics verzamelt informatie zoals:

 • Hoe vaak gebruikers een website bezoeken.
 • Welke pagina's zij bezoeken wanneer zij dat doen.
 • Welke andere websites zij bezocht hebben voordat zij op een website kwamen.

Wij gebruiken deze informatie om Onze Diensten te verbeteren. De informatie die door het gebruik van Google Analytics wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op de servers van Google. Het vermogen van Google om door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken aan de websites te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google.. U kunt zich afmelden voor het volgen van Google Analytics door https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. U kunt het privacybeleid van Google vinden op https://policies.google.com/privacy

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internetloginformatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen.

Ons Bedrijf gebruikt cookies op een aantal manieren om Uw ervaring op onze website te verbeteren, inclusief:

 • om U te herkennen wanneer U terugkeert naar Onze sites
 • om te begrijpen hoe U Onze Website gebruikt
 • om de inhoud die U op Onze sites ziet beter te personaliseren.

Indien U verkiest deze Cookies niet te aanvaarden, kan Uw ervaring op Onze site en andere Websites verminderd worden en kunnen sommige functies niet werken zoals bedoeld.

Voor meer informatie over hoe Wij Cookies gebruiken, zie Ons Cookiebeleid.

4. Hoe Wij Die Informatie Gebruiken

De Onderneming gebruikt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om Onze Dienst te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van Onze Dienst te monitoren.
 • Om contact met U op te nemen: Om contact met U op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, SMS of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen in verband met de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 • Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die Wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die U reeds hebt gekocht of waarover U reeds informatie hebt ingewonnen, tenzij U ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om uw verzoeken te beheren: Om Uw verzoeken aan Ons bij te wonen en te beheren.
 • Voor andere doeleinden: Wij kunnen Uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van Onze promotiecampagnes en om Onze Dienst, producten, diensten, marketing en Uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

5. Bewaring van Uw Persoonsgegevens

De Onderneming zal Uw Persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij Uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

Het Bedrijf zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Service te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

6. Waar slaan Wij Uw Persoonsgegevens op?

Wij zijn toegewijd om Uw persoonlijke gegevens veilig te bewaren. Alleen het personeel van Ebenezer Operatie Exodus en bevoegde vrijwilligers (en het personeel van onze partners) die de gegevens moeten zien, hebben toegang tot die gegevens.

 • Wij bewaren Uw gegevens op computers, op papier, of beide.
 • Alle computers waarop Persoonsgegevens worden opgeslagen zijn beveiligd met een wachtwoord.
 • Alle papieren bestanden die persoonlijke informatie bevatten (anders dan namen en contactgegevens) worden bewaard op beveiligde locaties in afgesloten kasten en archiefkasten.

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). De gegevens zullen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkzaam is en voor Ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit omvat personeel dat zich onder andere bezighoudt met de afhandeling van Uw verzoeken om diensten. Door Uw Persoonsgegevens te verstrekken, stemt U in met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

7. Hoe houden wij uw gegevens veilig?

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de veiligheid van de persoonlijke gegevens die wij verwerken te beschermen. Echter, ondanks Onze voorzorgsmaatregelen en inspanningen om Uw gegevens te beveiligen, kan geen enkele elektronische transmissie via het Internet of informatieopslagtechnologie gegarandeerd 100% veilig zijn, dus Wij kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen, of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om Onze beveiliging te verslaan, en Uw gegevens op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen, of te wijzigen. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) Hoewel Wij Ons best zullen doen om Uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar Onze Website voor Uw eigen risico. U dient de Website alleen binnen een beveiligde omgeving te bezoeken.

8. Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens?

Wij verwerken Uw Persoonsgegevens als één van de volgende van toepassing is:

 • U heeft Ons duidelijk toestemming gegeven om Uw gegevens te verwerken.
 • Verwerking is voor Ons noodzakelijk om aan de wet te voldoen.
 • De verwerking is noodzakelijk om iemands leven te beschermen.
 • De verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of voor Onze officiële functies.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van Onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, tenzij er een goede reden is om de persoonsgegevens van de betrokkene te beschermen die zwaarder weegt dan deze gerechtvaardigde belangen.

De volgende lijst bevat de belangrijkste soorten gegevens die Wij bewaren:

 • Gegevens verzameld voor Ebenezer Operatie Exodus nieuws mailing en marketing lijsten worden gehouden op toestemming (tenzij anders vermeld).
 • Gegevens verzameld via onze boekingssystemen voor de evenementen en cursussen die wij organiseren worden bewaard voor onze legitieme belangen of vanwege een contractuele verplichting om dit te doen.
 • Gegevens van werknemers, vrijwilligers en gemeenteleden worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen en om te voldoen aan onze legitieme belangen als een bedienende organisatie. Uw gegevens worden met uw toestemming bewaard. Wij zullen U ervan op de hoogte stellen wanneer Uw gegevens worden verzameld en zullen U vragen hiermee in te stemmen. Wij zullen U ook informeren hoe U Uw toestemming kunt intrekken indien U dit wenst.

9. Uw rechten volgens de lokale wetgeving

Ons Bedrijf wil er graag voor zorgen dat U volledig op de hoogte bent van al Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Afhankelijk van het land waar U verblijft, kunt U aanspraak maken op specifieke rechten met betrekking tot Uw Persoonlijke Gegevens.

 

 • EU/EER/UK: Wij vermelden specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR"), een in de hele Europese Unie geldend wettelijk kader voor de standaardisatie van gegevensbescherming. Als U een inwoner van de EU bent, dient U de GDPR te raadplegen voor meer informatie over Uw rechten. Deze omvatten het recht (i) om toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van Uw persoonlijke informatie, (ii) om rectificatie of wissing van Uw persoonlijke informatie te vragen; (iii) om de verwerking van Uw persoonlijke informatie te beperken of er bezwaar tegen te maken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Californië: California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light" wet, staat onze gebruikers die inwoners zijn van Californië toe om eenmaal per jaar en kosteloos informatie op te vragen en te verkrijgen van Ons over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die Wij hebben verstrekt aan derden voor direct marketing doeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee Wij persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) Als U een inwoner bent van Californië en een dergelijk verzoek wilt doen, dient U Uw verzoek schriftelijk bij Ons in via de hieronder vermelde contactgegevens.
 • Brazilië/LGPD: Als U in Brazilië woont, dient U de Braziliaanse Algemene Verordening Gegevensbescherming (LGPD) te raadplegen voor meer informatie over Uw rechten.
 • Kaaimaneilanden: Als U inwoner bent van de Kaaimaneilanden, dient U de Wet Bescherming Persoonsgegevens van de Kaaimaneilanden te raadplegen.

 

In meer dan 80 landen over de hele wereld zijn privacywetten uitgevaardigd. Als Uw land van verblijf hierboven niet vermeld is, controleer dan of U onder enige privacywetgeving in Uw land valt.

Als Wij vertrouwen op Uw toestemming om Uw persoonlijke informatie te verwerken, heeft U het recht om Uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt dit doen door contact met Ons op te nemen met de hieronder verstrekte informatie. Merk echter op dat dit geen invloed zal hebben op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan.

10. Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen onder de leeftijd van 18 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 18 jaar. Als U een ouder of voogd bent en U bent ervan op de hoogte dat Uw kind Ons Persoonlijke Gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met Ons op. Als Wij er achter komen dat Wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 18 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, dan ondernemen Wij stappen om die informatie van Onze servers te verwijderen.

Als wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van Uw gegevens en Uw land vereist toestemming van een ouder, dan zullen Wij de toestemming van Uw ouder vragen voordat Wij die gegevens verzamelen en gebruiken.

11. Links naar andere websites

Onze Website bevat links naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als U klikt op een link van een derde partij, wordt U doorverwezen naar de site van die derde partij. Wij raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

12. Downloads

Downloads zijn uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Kopieën van downloads kunnen alleen worden opgeslagen op computers of apparaten die eigendom zijn van de persoon of entiteit die de download heeft gekocht.

13. Wijzigingen in dit privacybeleid

Onze onderneming houdt haar privacybeleid regelmatig bij en plaatst eventuele updates op deze webpagina. Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2021.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina zijn geplaatst.

14. Neem contact met ons op

Als U vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt U contact met ons opnemen